top of page

Over Ons

Visie 

Visie en missie
Zomer BBX_edited_edited.jpg

Missie

Samen DiVers is een onafhankelijke welzijnsorganisatie die projecten opzet met en voor mensen met migratieachtergrond met als doel een gelijkwaardig samenleven. Als erkende Vereniging Waar Armen het Woord Nemen (VWAWN) streven we naar eenheid en verbondenheid in diversiteit en naar de garantie en het behoud van sociale grondrechten.

Zomer BBX_edited.jpg

"een onafhankelijke welzijnsorganisatie"

 • We zijn sinds de oprichting in 1982 een pluralistische vzw die over alle zuilen, politieke strekkingen, religies, … heen in vrijheid werkt

 

“een gelijkwaardig samenleven"

 • We werken drempels en ongelijkheden weg zodat mensen met migratieachtergrond dezelfde maatschappelijke kansen krijgen als elke andere burger

 • We willen een gedeeld burgerschap met enerzijds aanspraak op rechten en anderzijds het opnemen van verantwoordelijkheden (=plichten)

 

“eenheid in diversiteit”

 • We streven ernaar dat (etnische) verschillen tussen burgers als een meerwaarde worden erkend en gerespecteerd worden en dat onverdraagzaamheid en discriminatie worden uitgesloten.

 

“sociale grondrechten garanderen”

 • We zorgen ervoor dat de toegang tot de grondrechten voor iedere burger gelijk is.

ons team

Ons team

Els.jpg

Els Plovie

Coördinator

Karlien.jpg

Karlien Colombie

Projectmedewerker

Stefanie.jpg

Stefanie Scholtz

Projectmedewerker

Foto Marjan.jpg

Marjan Colombie

Projectmedewerker

 • Tijdelijke projecten

 • Beleidswerk

 • Onthaal

 • Themawerking

 • Culturele participatie

 • Beleidswerk

 • Vormingen

 • Babbelbox

 • Werk zoeken op maat

 • Onthaal

 • Vrijwilligerswerking

 • Tijdelijke projecten
  Kids Club

VWAWN
IMG_20220222_103029665_HDR.jpg

Vereniging Waar Armen het Woord Nemen

In 2009 werd Samen DiVers door de Vlaamse Overheid erkend al een 'Vereniging waar Armen het Woord Nemen'.
Dit betekent dat wij als organisatie moeten werken rond 6 criteria die bepaald zijn in het Vlaamse Decreet rond armoedebestrijding. De 6 criteria zijn:

 • Armen verenigen zich

 • Armen het woord geven

 • Werken aan maatschappelijke emancipatie

 • Werken aan maatschappelijke structuren

 • Dialoog en vorming

 • Armen blijven zoeken​

Deze criteria zitten verweven in alles wat wij doen.
De werking van Samen DiVers staat open voor alle mensen in armoede. Vanuit onze achtergrond bereiken we een specifieke groep, namelijk mensen met een migratieachtergrond die nieuw zijn in onze samenleving. We werken steeds vanuit een visie die sociale uitsluiting wil voorkomen.​

 

Samen met 61 andere Verenigingen Waar Armen het Woord Nemen werken we in het Netwerk tegen Armoede samen rond het uiteindelijke doel: armoede uitbannen.


Mensen in armoede maken deel uit van onze werking: als lid van de themawerking of maandelijks als deelnemer aan Team Armoede. Met hun bijdrage treden we op als stemversterker voor degenen die maar al te vaak geen stem krijgen in de maatschappij.

Vrijwilligerswerk
Zomer BBX

Vrijwilligerswerk, iets voor jou?

Samen DiVers is steeds op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers.

Als vrijwilliger ben je de drijvende kracht achter onze activiteiten. Help je graag een handje bij het oefenen van de Nederlandse taal voor mensen met een migratieachtergrond? Dan is de Babbelbox vast iets voor jou.
Wil je mensen bijstaan bij het begrijpen & oplossen van allerhande administratieve vragen? Dan zal je ons onthaalteam vast met plezier versterken.

Samen met jou gaan we na welke taken je het beste liggen. We ondersteunen je op een professionele manier en zorgen ervoor dat je verzekerd bent tijdens de uitvoering van je vrijwilligerswerk. Dit betekent dat je recht hebt op informatie, op een taak - en tijdafbakening en een contactpersoon bij conflictsituaties. Als dienst verwachten we een correcte en deontologische houding, discretieplicht en het naleven van de gemaakte afspraken i.v.m. de taakuitoefening.

Er is voor elk wat wils. We kunnen jouw talenten gebruiken!

Eventueel interesse?  

4 meisjes (2).jpg
Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Ongeveer eens per maand sturen we een nieuwsbrief rond. 
Wil je ook de nieuwsbrief in je mailbox? Meld je hier aan, je kan je ten allen tijde terug uitschrijven onderaan elke nieuwsbrief.
bottom of page