top of page
draaimolen.JPG

Team West

logo Team West.webp

Toelichting Team West:

Bij Team West, het West-Vlaams overleg, worden erkende en/of gesubsidieerde verenigingen waar armen het woord nemen (vwahwn) en kandidaat-vwahwn vertegenwoordigd

Deze organisaties werken volgens de zes criteria (armen samenbrengen in groep, armen het woord geven, werken aan de maatschappelijke emancipatie van armen, werken aan maatschappelijke structuren, vormingsactiviteiten en de dialoog organiseren en armen blijven zoeken) bepaald in het Vlaamse armoededecreet

De deelnemende verenigingen zijn:

 

Vertegenwoordiging

Team West wijst een vertegenwoordiger aan binnen de Raad van Bestuur van het Vlaams Netwerk van Verenigingen waar Armen het Woord Nemen. In werkingsjaar 2022 nam vzw Wieder dit mandaat op zich. Bovendien vervulde vzw Wieder in werkingsjaar 2023, 2024 de rol van voorzitter van het Netwerk tegen Armoede, waarbij het mandaat voor West-Vlaanderen werd overgedragen aan ’t Kringske.

Betrokkenheid

Deze participatie in diverse overlegorganen en netwerken onderstreept onze betrokkenheid bij het aanpakken van armoede en sociale uitdagingen in onze regio. We blijven ons inzetten om de stem van de meest kwetsbaren te vertegenwoordigen en samen te werken aan een rechtvaardigere samenleving.

Doelstellingen van Team West

Het West-Vlaams overleg, Team West, heeft als doel om de ervaringen van verenigingen waar armen het woord nemen (vwahwn) uit te wisselen, gebaseerd op de zes criteria binnen het Vlaams en Belgisch netwerk en het Kabinet.

  • Ervaringen uitwisselen: Delen van ervaringen en inzichten die vwahwn hebben opgedaan in hun werk.

  • Erkenning en subsidiëring: Stilstaan bij de erkenning en subsidiëring vanuit het Kabinet en de bijbehorende uitdagingen bespreken.

  • Intervisie: Creëren van mogelijkheden voor intervisie tussen verschillende vwahwn om van elkaar te leren en te groeien.

  • Beleidsinitiatieven bespreken: Bespreken en behandelen van beleidsinitiatieven op zowel Vlaams als lokaal niveau.

Bespreking en Dialoog

Het West-Vlaams overleg biedt een platform waar Vlaamse beleidsinitiatieven worden besproken en globale standpunten kunnen worden ingenomen. Hoewel we geen globale West-Vlaamse standpunten terugkoppelen naar de bevoegde beleidsorganen, is er volop ruimte voor dialoog en overleg tussen de verenigingen. Dit bevordert de samenwerking en zorgt ervoor dat alle standpunten autonoom blijven.

vergeet-ons-niet-standard.jpg

Nieuws heet van de Naald:

Als team West geloven we sterk in de kracht van verbinding, solidariteit en de maakbaarheid van de samenleving.

Ons doel is helder we streven naar een samenleving waarin mensen in armoede volwaardig deelnemen aan de samenleving en hun sociale grondrechten kunnen opnemen.

Als hun vertegenwoordigers sensibiliseren we burgers en streven we naar beleid dat is afgestemd op hun noden. We willen dit duidelijk aan de buitenwereld tonen door met een gezamenlijke actie voor de Wereldverzetdag tegen Armoede & uitsluiting naar buiten te komen.

platte-tekst-toevoegen-facebook-advertentie-1-high.webp

Onze Oproep

Op 16 oktober 2024 komen we samen op de markt ( tijdens de wekelijkse woensdagmarkt ) in Brugge voor de actie "Vergeet Ons Niet", ter gelegenheid van de Wereldverzetdag tegen Armoede.

Met deze gezamenlijke actie willen we een duidelijke boodschap naar de buitenwereld sturen: kwetsbare burgers mogen niet vergeten worden in onze samenleving.

Wat kunt u verwachten:

  • Inspirerende getuigenissen van mensen die dagelijks met armoede geconfronteerd worden.

  • Informatiekraampje waar u meer te weten kunt komen over de situatie van armoede in West-Vlaanderen en hoe u kunt helpen.

  • Gezamenlijke activiteit om solidariteit te tonen en verbinding te creëren.

Doe mee en steun ons in onze strijd voor een rechtvaardigere samenleving. Samen kunnen we ervoor zorgen dat niemand wordt vergeten.

Datum: 16 oktober 2024
Locatie: Woensdagmarkt, Brugge

Kom langs en laat uw stem horen voor een samenleving waarin iedereen meetelt!

#VergeetOnsNiet #TeamWest #WereldverzetdagTegenArmoede #Solidariteit #SamenSterk

logo Stad Oostende.jpg
logo NTA.png
Themalogo_volle_achtergrond.jpg
bottom of page